Dekvoorwaarden

  • Dekgelden zijn excl. stamboekafdrachten, stalling en dierenartskosten.
  • De hengst dekt alleen op een ki-station, het sperma wordt verzonden.
  • Stal Holthausen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ziekte of letsel aan mensen, dieren, vervoermiddelen of anderszins.
  • Merries kunnen beperkt hier verblijven en worden gedekt middels ki voor rekening en risico van de merrie eigenaar.
  • Merries kunnen worden onderzocht door een dierenarts. Deze gemaakte kosten worden via de dierenarts door een factuur naar de fokkers verstuurd.
  • Bij guste merrie het opvolgende jaar 50% reductie op een dekking.
  • Voor merries die door de eigenaar zelf worden teruggetrokken voor 1 september geldt dat het dekgeld volledig betaald dient te worden.